سامانه کتاب ، نمایشگاه کتاب

Book Application

سامانه و اپلیکیشن ، یک ساعت با کتاب در سال ۱۳۹۵ جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی در مترو و اتوبوس راه اندازی گردید . سامانه مذکور در زمینه رهگیری کتاب های رها شده در سطح شهر (اماکن عمومی) و همچنین سر شماری تعداد سرانه مطالعه ایجاد و راه اندازی گردید .

مدیر پروژه : جناب مهندس جوشنی

نمونه آنلاین : onehbook.ir

سامانه کتاب ، سامانه کتاب فروشی
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب