اپلیکیشن مژدگانی

mozhdegani Application

شاید برای شما پیش آمده باشد که در صف نانوایی یا حتی در گوشه کنار شهر آگهی های چاپی گمشده را مشاهده کرده باشید . خوب این احتمال هم هست که خود شما هم یکی از کسانی باشید که این برگه را برای اشیاء یا حیوان خود تولید و به درب محل احتمالی گمشده قرار دهید !! سامانه مژدگانی نیز بر این اساس کار می نماید به صورتی که کاربران قبل از گمشدن کالا نسبت به تگ کردن و افزودن به سامانه اقدام می نمایند و بعد از خدایی نکرده مفقود شدن کالا ، اشیاء و حتی حیوان خود آن تگ را فعال و منتظر یابنده می شوند . 

مدیر فنی تیم : جناب مهندس جوشنی

نمونه آنلاین سایت : mozhdeganni.ir

مژدگانی - سامانه اشیا گمشده - تیم برنامه نویسی سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
طراحی و برنامه نویسی وب سایت و شرکت - سانی وب
مژدگانی - سامانه اشیا گمشده - تیم برنامه نویسی سانی وب